интериорен дизайн Цени

 • LIGHT

  ✓ среща с клиент
  ✓ точно замерване на помещението

   изготвяне на 2бр. различни проекти

  ✓ висококачествени 3D визуализации
  ✓ 1бр. 360° панорамна визуализация

  ✓ до два пъти правене на корекции 

  ✓ количествена сметка на финален проект
  ✓ списък с използвани материали
  ✓ оферти от подизпълнители

  ✓ идеен чертеж

  ✓ 1бр. флаш памет с целия проект

  €11кв.м.

 • PRO

  ✓ среща с клиент
  ✓ точно замерване на помещението

  ✓ изготвяне на 3бр. различни проекти

  ✓ висококачествени 3D визуализации
  ✓ 2бр. 360° панорамна визуализация

  ✓ до три пъти правене на корекции 

  ✓ количествена сметка на финален проект
  ✓ списък с използвани материали

  ✓ оферти от подизпълнители

  ✓ идейни и работни чертежи 

  ✓ 1бр. флаш памет с целия проект

  €21кв.м.

 • DELUX

  ✓ среща с клиент
  ✓ точно замерване на помещението

  ✓ изготвяне на 3бр. различни проекти

  ✓  висококачествени 3D визуализации
  ✓ 3бр. 360° панорамна визуализация

  ✓ до три пъти правене на корекции 

  ✓ количествена сметка на финален проект

  ✓ списък с използвани материали

  ✓ оферти от подизпълнители

  ✓ идейни и работни чертежи + 3 разреза

  ✓ 1бр. флаш памет с целия проект
  ✓ проекти на мебели

  €27кв.м.

LIGHT

PRO

DELUX

до 3

среща с клиент

точно замерване на помещението

изготвяне на различни проекти

висококачествени 3D визуализации

360° панорамна визуализация

списък на използвани материали

правене на корекции

оферти от подизпълнители

количествена сметка на финален проект

флаш памет с целия проект

план чертеж (идеен)

работни чертежи

разрези

проекти на мебели

до 2  

x1

x2

до 3 

x2

x3

до 3

x3

x3

€11кв.м.

€21кв.м.

€27кв.м.

*авторски надзор и цялостно изпълнение на проект се доплаща и се оферира само при готов финален проект
*всички цени са без включено ДДС

нюзлетър абонамент

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • YouTube - White Circle

IXDesign 2021 I всички права запазени

©
google-play-IXDesign
Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_RG